Stichting tot Behoud van het Stoomschip

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Andere ELFINNEN

ELFIN tijdens Dordt in Stoom 2002

Geschiedenis

De huidige Elfin was niet het eerste schip van de marine dat deze naam droeg. De eerste was een houten scheepje uit de 19e eeuw, de tweede was een torpedo werkschip wat op de foto hier links is te zien. Het schip had een onfortuinlijke geschiedenis en zonk toen het met een onderzeeer in aanvaring kwam. Het werd later geborgen en gerestaureerd en uiteindelijk gesloopt in 1928.

 

 

HMS PIGMY (ex NETTLE) NETTLE

Het plan om de ELFIN te bouwen is begin jaren dertig onstaan en wel om de reeds bestaande HMS NETTLE te vervangen. Echter, toen het schip eenmaal gebouwd was, werd beloten de NETTLE in dienst te houden en dus kreeg het nieuwe schip de naam van het eerder afgeschreven schip ELFIN, welke hierboven te zien is. Toen tijdens de tweede wereld oorlog ELFIN naar een nieuwe marine basis werd verhuisd, welke ook de naam ELFIN droeg (Blyth), moest het schip een andere naam krijgen. Toen werd gekozen om het schip de naam te geven die het oorsronkelijk gekregen zou hebben, namelijk NETTLE. Echter... de oude NETTLE (op deze foto) was nog steeds niet afgeschreven en kreeg toen ook een andere naam, namelijk PIGMY. Het schip PIGMY (ex NETTLE) heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens het vorm geven van de ontwerp tekeningen van ELFIN en REDWING.

 

 

 

 

 


 


© 2004 - 2023 Stichting tot Behoud van het Stoomschip