Stichting tot Behoud van het Stoomschip

s.s. Scheelenkuhlen

 

Speciaal gebouwd voor de waddenzee.

Door de specifieke rompbouw is de Scheelenkuhlen uitermate geschikt om te varen in wateren die regelmatig droogvallen zoals de Waddenzee, n.l. als een platbodem.
Hierdoor blijft het schip in horizontale positie op de drooggevallen bodem staan zodat het waterniveau in de ketel niet veranderd en de vlampijpen niet droog komen te staan.
 

 

 

 

 

Geschiedenis van de Scheelenkuhlen

De Scheelenkuhlen (20.09296) werd in 1927 gebouwd in opdracht van het Wasser- und Schiffahtsamt te Cuxhaven bij Johann Oelkers te Neuhof/Hamburg.

Deze boot heeft tot 1975 bij de eerste eigenaar dienst gedaan op het riviervak Brunsbuttel_cuxhaven inclusief de Elbemonding.Duitse Bocht.
Haar werkzaamheden waren: 

      vuurschepen met drinkwater bevoorraden 
      ijsbreken 
      bergingsvaartuig 
      slepen van baggerbakken 
      assistentie bij verkeersregelingen voor zeeschepen 

Na 47 jaar trouwe dienst werd ze in 1974 opgelegd, waarna ze in het voorjaar van 1976 werd verkocht aan de Handelsonderneming A.C. Slooten te Wormer.

De heer P. Visser kocht de boot in november 1976 en bracht haar na een jarenlange, tot in de tachtiger jaren durende restauratie weer in de vaart.
Vlak voor zijn overlijden schonk de heer P. Visser de boot aan de Stichting tot Behoud van het Stoomschip te Koog aan de Zaan.

Specificaties:
Afmeting 21,4 x 5,61 x 1,80 meter
Compound stoommachine in 1927 gebouwd door Christiansen und Meyer te Harburg/Elbe.
220 ipk bij maximaal 220 omwentelingen per minuut.
Twee vuurs Schotse ketel, kolengestookt geconstrueerd door Christansen und Meyer te Harburg?Elbe in 1927.
Werkdruk 10 atmosfeer
Verwarmd oppervlak 60 m2


 

De stoomsleper, Scheelenkuhlen groet de HMS Elfin.


De Scheelenkuhlen tijdens de proefvaart in 1927.

Onderhoud aan de Scheelenkuhlen

Reparatie van de Schoorsteen.

Na jaren van intensief gebruik was de basis van de schoorsteen in dermate slecht conditie geraakt dat zij dreigde om te vallen.

Dankzij een gift van de werkgever van 2 van onze vrijwilligers is het mogelijk geworden om zowel de originele pijp te repareren en een binnenpijp te laten maken, waarvoor onze dank.

Naar aanleiding van wat oude foto's van de boot hebben we de schoorsteen weer de kleur gegeven zoals zij het laatst in Cuxhaven heeft gevaren.

Wij bedanken ook de Scheepswerf Vooruit die het ons ook mogelijk heeft gemaakt extra werkzaamheden aan de boot uit te voeren.
Nu het berghout.

Bekijk ook de website van de werkgroep die de restauratie en het onderhoud van het schip doen op scheelenkuhlen.nl© 2004 - 2024 Stichting tot Behoud van het Stoomschip